Shopping Cart

No products in the cart.

นโยบายทั้งหมด

คำนิยาม

คำว่า “เรา” “ของเรา” หรือ “ร้านค้า” หมายถึง ALPHAWOLF

“คุณ” หรือ “ลูกค้า” หมายถึง ผู้เข้าถึงเว็บไซต์ บริการ หรือผู้ซื้อสินค้าของ ALPHAWOLF

ภาพรวม

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย ALPHAWOLF, ALPHAWOLF นำเสนอเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูล และบริการทั้งหมดแก่คุณผู้ใช้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและ/หรือซื้อสินค้าหรือบริการจากเรา จะถือว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายเพิ่มเติมซึ่งอ้างอิงในที่นี้และ/หรือผ่านไฮเปอร์ลิงก์ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ข้อกำหนดในการให้บริการ” หรือ  “ข้อกำหนด”) อนึ่ง ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ทุกคนของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ใช้ที่เป็นเบราว์เซอร์ ผู้ขาย ลูกค้า ผู้ค้า และ/หรือผู้มีส่วนร่วมของเนื้อหา 

ข้อมูลสินค้า/บริการและเงื่อนไขใด ๆ ที่เพิ่มลงในร้านค้าปัจจุบันจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการซึ่งคุณสามารถตรวจสอบข้อกำหนดในการให้บริการฉบับล่าสุดได้ตลอดเวลาในหน้านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขส่วนใดๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้โดยการโพสต์ การอัปเดตและ/หรือการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเราเป็นระยะตามความจำเป็นและเหมาะสม การใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ต่อไปของคุณหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ด้วยเหตุนี้ เราจึงแนะนำให้คุณตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในหน้านี้เป็นระยะเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

นโยบายทางธุรกิจ

> การจัดส่งสินค้า

ร้านค้าจัดส่งสินค้าหลังจากได้รับการตรวจสอบว่า ลูกค้าได้ทำการยืนยันคำสั่งซื้อ และชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

เราจัดส่งสินค้าภายใน 1 – 3 วันทำการ ผ่านบริษัทขนส่งชั้นนำ โดยลูกค้าจะได้รับหมายเลขพัสดุผ่านทางอีเมล์

ขณะนี้เรามีบริการจัดส่งสินค้าภายในประเทศไทยเท่านั้น

ค่าจัดส่งสินค้าในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ขึ้นอยู่กับน้ำหนักสินค้า (ระบุในหน้าสินค้า) ดังนี้

 • 0 – 1 kg ค่าจัดส่ง 40 บาท
 • 1 – 4 kg ค่าจัดส่ง 60 บาท
 • 4 – 8 kg ค่าจัดส่ง 80 บาท
 • 8 – 10 kg ค่าจัดส่ง 100 บาท
 • 10 – 15 kg ค่าจัดส่ง 200 บาท
 • มากกว่า 15 kg ขึ้นไป ฟรีค่าจัดส่ง
 • หากมารับสินค้าเองที่ร้านค้า ไม่มีค่าจัดส่ง

สำหรับบริการจัดส่งด่วนภายใน 3 ชั่วโมง เฉพาะในกรุงเทพ อัตราค่าบริการคิดตามระยะทางจริง

> การรับประกันสินค้า

หากสินค้าชำรุดเสียหายจากความบกพร่อง หรือความผิดพลาดจากโรงงานผู้ผลิต เรายินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า (โปรดเก็บหลักฐานใบเสร็จรับเงิน เพื่อใช้เคลมสินค้า)

เมื่อได้รับสินค้า กรุณาถ่ายรูปหรือถ่ายวีดีโอทุกครั้ง เพื่อยืนยันคุณภาพสินค้า มิฉะนั้นเราขอไม่รับเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ หากมีปัญหา

กรณีเลยระยะเวลาเปลี่ยนสินค้าใหม่ 14 วัน หากมีปัญหา สามารถส่งซ่อมได้ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันสินค้านั้นๆ

การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความชำรุดเสียหาย ในกรณีดังต่อไปนี้

 • การซ่อม ดัดแปลง แก้ไข โดยบุคคลอื่น ซึ่งไม่ใช่ช่างของเรา
 • อุบัติเหตุ หรือความเสียหายจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟเกิน, ฟ้าผ่า, น้ำท่วม, ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
 • การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ และไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน
 • สินค้าหมดอายุการรับประกัน
> การเปลี่ยนสินค้า / คืนสินค้า / คืนเงิน

ร้านค้าไม่รับเปลี่ยนสินค้า/คืนสินค้า หรือคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น หากสินค้าไม่มีปัญหาใดๆ อันเกิดจากความผิดพลาดของร้านค้า

หากร้านค้าจัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดการสั่งซื้อ เรายินดีรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

> การยกเลิกสินค้า

ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกสินค้าได้ หากสถานะคำสั่งซื้อของคุณเป็น “กำลังจัดส่งสินค้า”

ลูกค้าสามารถยกเลิกสินค้าได้ หากสถานะคำสั่งซื้อยังไม่ได้ชำระเงิน

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราไม่ยอมขายหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่บุคคลที่สามอื่น หรือองค์กรอื่นใด

การเก็บรวมรวมข้อมูลเช่น ชื่อ อีเมล์ ที่อยู่ และเบอร์โทร มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของร้านค้า และอัพเดทข่าวสารใหม่ๆ (ผ่านการส่งข้อมูลผ่าน SMS หรือ อีเมล์) โดยไม่มีการจัดเก็บข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลบัญชีในทุกกรณี

ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมไว้จนกว่าเจ้าของข้อมูลจะมีการถอนความยินยอม โดยเราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้ หรือเท่าที่กฎหมายกำหนด

ข้อกำหนดร้านค้า

ข้อ 1 – เงื่อนไขทั่วไป

1.1 คุณบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย

1.2 คุณรับรองว่าจะไม่ใช้สินค้าหรือบริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายลิขสิทธิ์)

1.3 คุณต้องไม่ทำการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการทำลายร้านค้า (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อเสียง ข้อมูล ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ทรัพย์สินใดๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของเรา) 

1.4 คุณตกลงที่จะไม่ทำซ้ำ ทำซ้ำ คัดลอก ขาย ขายต่อหรือใช้ประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ การใช้บริการ หรือการเข้าถึงบริการหรือการติดต่อใด ๆ บนเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา .

1.5 เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการแก่บุคคลใดก็ตามไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ เมื่อใดก็ได้

1.6 ในกรณีที่คุณละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ร้านค้าจะหยุดให้บริการแก่คุณในทันที และคุณยินยอมจะชดใช้ความเสียหายแก่ร้านค้าตามความเหมาะสม ภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด อนึ่ง ร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีทางแพ่งและอาญา หากไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายข้างต้น

1.7 เนื้อหาบนไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้หรือใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจเพียงอย่างเดียว คุณควรศึกษาหรือค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลอื่นประกอบเพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์มากขึ้น

1.8 ร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคา และเงื่อนไขของสินค้าและบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

1.9 โปรดตรวจสอบลายละเอียดสินค้าและบริการให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจ ร้านค้าจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามหากเกิดความผิดพลาดเนื่องจากสาเหตุอันมิใช่ความผิดของร้านค้าโดยตรง

1.10 ร้านค้าได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการแสดงสีและภาพของผลิตภัณฑ์ของเราอย่างถูกต้องที่สุด เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการแสดงสีใดๆ ของจอคอมพิวเตอร์ของคุณจะถูกต้อง หากคุณต้องการเยี่ยมชม หรือทดลองสินค้าจริง สามารถมาตามที่อยู่ร้านค้าได้ 

1.11 คุณสามารถส่งคืนหรือแลกเปลี่ยนสินค้าได้ตามนโยบายการคืนสินค้าของเราเท่านั้น

1.12 ลิงค์ของบุคคลที่สามในเว็บไซต์นี้อาจนำคุณไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรา เราไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบ หรือรับประกันความถูกต้องของเนื้อหาบนลิงค์หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม อีกทั้งเราไม่เกี่ยวข้องและไม่รับผิดต่อการซื้อหรือการใช้สินค้า บริการ ทรัพยากร เนื้อหา หรือธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์บุคคลที่สาม 

1.13 ร้านค้าจะไม่รับผิดต่อความคิดเห็นใดๆ ที่คุณหรือบุคคลที่สามโพสต์ คุณตกลงว่าความคิดเห็นใดๆ หรือข้อความใดๆ ที่คุณได้นำเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะไม่ละเมิดสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลที่สาม รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิ์ส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ อีกทั้งความคิดเห็นดังกล่าวของคุณจะไม่มีเนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาท ข้อความที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ลามกอนาจาร หรือมีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์อื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อการทำงาน, การบริการหรือต่อเว็บไซต์ด้วย

ข้อ 2 – ข้อห้าม

นอกเหนือจากข้อห้ามอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการแล้ว ห้ามมิให้คุณใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาในเว็บไซต์: (a) เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย; (b) ชักชวนให้ผู้อื่นดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมาย; (c) ละเมิดระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย หรือข้อบัญญัติใดๆ (d) ละเมิดหรือละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น (จ) อันเป็นการล่วงละเมิด ดูถูก ใส่ร้าย ทำลายเสียชื่อเสียง ดูหมิ่น ข่มขู่ หรือเลือกปฏิบัติตามเพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ อายุ ชาติกำเนิด หรือความทุพพลภาพ; (f) ส่งข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด; (g) เพื่ออัปโหลดหรือส่งไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายประเภทอื่น ๆ ที่จะใช้หรืออาจใช้ในลักษณะใด ๆ ที่จะส่งผลต่อการทำงานหรือการทำงานของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ต; (h) เพื่อรวบรวมหรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น (i) เพื่อสแปม, ฟิชชิ่งหรือการอื่นใดที่มีลักษณะเกี่ยวข้องหรือคล้ายคลึง; (j) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ลามกอนาจารหรือผิดศีลธรรม หรือ (k) เพื่อแทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 3 – ข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 การเก็บ ใช้ รับ-ส่ง หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านร้านค้าอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและกฎหมายที่ใช้บังคับภายใต้ราชอาณาจักรไทย

ข้อ 4 – กฎหมายที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขการบริการเหล่านี้และข้อตกลงอื่นใดที่เราให้บริการแก่คุณ จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย 

ข้อ 5 – การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการ

คุณสามารถตรวจสอบข้อกำหนดในการให้บริการฉบับล่าสุดได้ตลอดเวลาที่หน้านี้เท่านั้น ในกรณีที่มีข้อกำหนดอื่นใดขัดหรือแย้งกับข้อความหรือเนื้อหาในหน้านี้ ให้ยึดเอาข้อความที่ปรากฎบนหน้านี้เป็นหลัก

ข้อ 6 – ข้อมูลการติดต่อ

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ https://www.alphawolfphotogear.com/contact/