Shopping Cart

No products in the cart.

อัพสกิลในการทำคอนเทนต์

คอร์สเรียนออนไลน์

ขอต้อนรับเข้าสู่คลาสเรียนออนไลน์สำหรับสมาชิก/ลูกค้า ALPHA WOLF ทุกท่าน
เรามุ่งมั่นที่จะให้ความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานอุปกรณ์ การตั้งค่ากล้อง และพื้นฐานการตัดต่อวีดีโอ
โดยอีกช่องทางหนึ่งที่ท่านสามารถติดตามได้ ผ่าน Facebook Group: Alphawolf Creator Class
และหากสนใจเกี่ยวกับหัวข้ออะไรเพิ่มเติม สามารถส่งข้อเสนอแนะผ่านกลุ่ม FB Group ได้เลยครับ

Lighting

Audio

Camera Settings

Final Cut Pro Tips